Нікопольський технікум


НМетАУ

Перевірочний розрахунок привода.

За допомогою цього програмного продукту студенти коледжів можуть виконати самостійну перевірку розрахункової частини курсового проекту з дисципліни "Технічна механіка".

8. Перевірка довговічності підшипників.

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Значення, розраховані раніше у п. 1

Крутний момент ведучого валу редуктора T1=Нм

Частота обертання ведучого валу редуктора n1=об/хв

Значення, розраховані раніше у п. 2

Діаметр ділильного кола шестерні d1=мм

Колова сила в зубчатому зачепленні Ft=Н

Радіальна сила в зубчатому зачепленні Fr=Н

Осьова сила в зубчатому зачепленні Fa=Н

Значення, розраховані раніше у п. 5

Розмір від осі шестерні до реакції підшипника L1=мм

Розмір від середини муфти до реакції підшипника LK=мм

Згинальні моменти

Момент від сили Fa Ma=Нмм

Момент від сили Ft M=Нмм

Вертикальна площина

Опорні реакції

Реакція в точці 2 R2b=Н

Реакція в точці 4 R4b=Н

Згинальні моменти

Момент в точці 3 Mзгв3=Нмм

Горизонтальна площина

Опорні реакції

Реакція в точці 2 R2r=Н

Реакція в точці 4 R4r=Н

Згинальні моменти

Момент в точці 2 Mзгг2=Нмм

Момент в точці 3 Mзгг3=Нмм

Сумарний згинальний момент

Момент Mзг=Нмм

Еквівалентні напруження

σекв3=МПа

Реакції опор

В площині xz Rx1=Rx2=Н

В площині yx Ry1=Н

В площині yx Ry2=Н

Сумарні реакції

Pr1=Н

Pr2=Н

Підбір підшипника

Умовне позначення підшипника

Еквівалентне навантаження

Pe=Н

Довговічність

У мільйонах обертів L=млн.об.

У годинах Lh=год.

1. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра.
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу

Перевірити...

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.
Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора

Визначення параметрів зубчатого циліндричного косозубого некорегованого зачеплення

Перевірити...

3. Проектний розрахунок валів редуктора.
Проектний розрахунок валів редуктора

Проектне визначення розмірів валів редуктора

Перевірити...

4. Конструктивні розміри зубчастої пари.
Конструктивні розміри шестерні та колеса

Визначення розмірів зубчатих циліндричних косозубих коліс

Перевірити...

6. Конструктивні розміри корпусу редуктора.
Конструктивні розміри корпусу редуктора

Визначення розмірів кришки і корпусу зубчатого редуктора

Перевірити...

7. Перевірка міцності шпонкових з'єднань.
Підбір шпонок

Перевірка міцності шпонкових з'єднань

Перевірити...

8. Перевірка довговічності підшипників.
Перевірка довговічності підшипників

Підбір підшипників та перевірка їх довговічності

Перевірити...

9. Перевірочний розрахунок веденого валу.
Перевірочний розрахунок веденого валу

Визначення коефіцієнту безпеки веденого валу редуктора

Перевірити...