Нікопольський технікум


НМетАУ

Перевірочний розрахунок привода.

За допомогою цього програмного продукту студенти коледжів можуть виконати самостійну перевірку розрахункової частини курсового проекту з дисципліни "Технічна механіка".

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Значення, розраховані раніше у п. 2.1

Передаточне відношення зубчатої передачі up

Кутова швидкість двигуна ωдв=рад/с

Крутний момент на ведучому валі редуктора T1=Нм

Обертаючий момент на валу шестерні T2=Нм

Матеріали та обробка зубчатих коліс

Шестерня

Матеріал та хіміко-термічна обробка

Твердість HB1

Зубчате колесо

Матеріал та хіміко-термічна обробка

Твердість HB2

Допустимі контактні напруження

Допустимі напруження для шестерні [σH1]=МПа

Допустимі напруження для колеса [σH2]=МПа

Розрахункові допустимі напруження [σH]=МПа

Розміри зубчастого зачеплення

Коефіцієнт ширини вінця ψba

Коефіцієнт нерівномірності розподілення навантажень K=

Міжосьова відстань a

Модуль зачеплення mn

Кількість зубів шестерні z1=

Кількість зубів колеса z2=

Косинус кута нахилу зубів cos β=

Діаметр ділильного кола шестерні d1=мм

Діаметр ділильного кола колеса d2=мм

Діаметр кола вершин зубів шестерні da1=мм

Діаметр кола вершин зубів колеса da2=мм

Ширина колеса b2=мм

Ширина шестерні b1=мм

Колова швидкість v=м/с

Ступінь точності передачі

Перевірочний розрахунок на контактну деформацію

Коефіцієнт нерівномірності навантажень між зубами K=

Коефіцієнт нерівномірності навантажень по лінії контакту K=

Динамічний коефіцієнт KHv=

Контактні напруження σH=МПа

Сили в зачепленні

Колова Ft=Н

Радіальна Fr=Н

Осьова Fa=Н

Перевірочний розрахунок на згинальну витривалість

Коефіцієнт нерівномірності навантажень по лінії контакту K=

Динамічний коефіцієнт KFv=

Коефіцієнт форми зуба для шестерні YF1=

Коефіцієнт форми зуба для колеса YF2=

Коефіцієнт безпеки [S]=

Допустимі напруження для шестерні [σF1]=МПа

Допустимі напруження для колеса [σF2]=МПа

Об’єкт подальших розрахунків (шестерня чи колесо)

Згинальні напруження σF=МПа

1. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра.
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу

Перевірити...

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.
Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора

Визначення параметрів зубчатого циліндричного косозубого некорегованого зачеплення

Перевірити...

3. Проектний розрахунок валів редуктора.
Проектний розрахунок валів редуктора

Проектне визначення розмірів валів редуктора

Перевірити...

4. Конструктивні розміри зубчастої пари.
Конструктивні розміри шестерні та колеса

Визначення розмірів зубчатих циліндричних косозубих коліс

Перевірити...

6. Конструктивні розміри корпусу редуктора.
Конструктивні розміри корпусу редуктора

Визначення розмірів кришки і корпусу зубчатого редуктора

Перевірити...

7. Перевірка міцності шпонкових з'єднань.
Підбір шпонок

Перевірка міцності шпонкових з'єднань

Перевірити...

8. Перевірка довговічності підшипників.
Перевірка довговічності підшипників

Підбір підшипників та перевірка їх довговічності

Перевірити...

9. Перевірочний розрахунок веденого валу.
Перевірочний розрахунок веденого валу

Визначення коефіцієнту безпеки веденого валу редуктора

Перевірити...