Нікопольський технікум


НМетАУ

Перевірочний розрахунок привода.

За допомогою цього програмного продукту студенти коледжів можуть виконати самостійну перевірку розрахункової частини курсового проекту з дисципліни "Технічна механіка".

1. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра.

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Вихідні дані

Сила тяги стрічки конвеєра Fст=кН

Швидкість стрічки конвеєра vст=м/с

Діаметр барабана Dб=м

ККД

ККД зубчастої пари η1=

ККД пари підшипників η2=

ККД відкритої ланцюгової передачі η3=

ККД в опорах валу привідного барабану η4=

Загальний ККД приводу η=

Вал барабану

Потужність Pб=кВт

Кутова швидкість ωб=рад/с

Частота обертання nб=об/хв

Характеристика електродвигуна

Необхідна потужність двигуна Pтр=кВт

Вибір потужностей і частот обертання електродвигуна

Передаточні числа

Загальне передаточне відношення приводу i=

Передаточне число редуктора up=

Частоти обертання та кутові швидкості валів

Вал В

Частота обертання n1=об/хв

Кутова швидкість ω1=рад/с

Вал С

Частота обертання n2=об/хв

Кутова швидкість ω2=рад/с

Вал А

Частота обертання nб=об/хв

Кутова швидкість ωб=рад/с

Обертаючі моменти

Крутний момент T1=Нм

Крутний момент T2=Нм

1. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра.
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу

Перевірити...

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.
Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора

Визначення параметрів зубчатого циліндричного косозубого некорегованого зачеплення

Перевірити...

3. Проектний розрахунок валів редуктора.
Проектний розрахунок валів редуктора

Проектне визначення розмірів валів редуктора

Перевірити...

4. Конструктивні розміри зубчастої пари.
Конструктивні розміри шестерні та колеса

Визначення розмірів зубчатих циліндричних косозубих коліс

Перевірити...

6. Конструктивні розміри корпусу редуктора.
Конструктивні розміри корпусу редуктора

Визначення розмірів кришки і корпусу зубчатого редуктора

Перевірити...

7. Перевірка міцності шпонкових з'єднань.
Підбір шпонок

Перевірка міцності шпонкових з'єднань

Перевірити...

8. Перевірка довговічності підшипників.
Перевірка довговічності підшипників

Підбір підшипників та перевірка їх довговічності

Перевірити...

9. Перевірочний розрахунок веденого валу.
Перевірочний розрахунок веденого валу

Визначення коефіцієнту безпеки веденого валу редуктора

Перевірити...